1541_snp14-112-rozetka-korotkie-zhyo

СНП14-112 розетка, короткие жёлтые выводы (ноги)